Ydelser og matchning

Domfældte og Kriminalitetstruede er et botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som samtidig har en dom, eller som er i risiko for at komme til at begå kriminalitet.

Målgruppe

Den overordnede målsætning for tilbuddet er at medvirke til, at den enkelte borger får de bedst mulige vilkår for at mestre egen tilværelse – og at de fremadrettet kan undgå at begå kriminalitet.

Tilbuddet er rettet mod fire forskellige målgrupper. Fælles for alle målgrupper er, at de har betydeligt og varigt – eller blot varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Herudover har de også enten:

  1. En dom til anbringelse eller tilsyn (med mulighed for administrativ afgørelse om anbringelse).
  2. En adfærd, der gør, at der er overhængende risiko for, at personen kan komme til at begå kriminalitet.
  3. En psykiatrisk behandlingsdom.
  4. En tilsyns-dom, som tidligere har haft en dom eller som kan være kriminalitets-truet, såfremt de ikke er i beskyttede rammer.

Vi arbejder for at sikre borgerne på Sødisbakke et sammenhængende bo- arbejds- og aktiveringstilbud, så de i overensstemmelse med deres udvikling, behov og ønsker kan bruge og udvikle deres ressourcer optimalt og være inddraget i de beslutninger i deres liv, som de er i stand til. 

 

Ydelsesbeskrivelser

Læs mere om vores forskellige afdelinger, og hvad de tilbyder.