Vestergade

Botilbuddet Vestergade er et § 108 bo- og udviklingstilbud (SEL) for seks yngre mennesker med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Botilbuddet er en del af Sødisbakke i Mariager, og er et mindre indgribende tilbud. Fælles for alle seks borgere er, at de har eller har haft en tilsynsdom - eller at de anses for at være kriminalitetstruede. 

Afdelingen Vestergade fungerer som en udslusningsafdeling for Bakkebo og de resterende syv afdelinger på Sødisbakke, hvor en anbringelse er foranlediget af en dom for forskellige strafbare forhold, eksempelvis vold, røveri, seksuelle overgreb, brandstiftelse, eller andre personfarlige overgreb.

Borgerne fungerer på forskellige udviklingstrin hvad angår følelser, kognition og sociale færdigheder. Nogle af borgerne har en kognitiv udvikling, som gør det muligt at forandre deres sociale initiativer i en hensigtsmæssig retning. Andre har imidlertid behov for livslang kompensation for den nedsatte funktionsevne og støtte til at imødegå misbrug og tilbagevenden til kriminalitet.

 

Støtte og træning

Vi støtter borgerne i egne daglige gøremål - eksempelvis som hygiejne, indkøb og rengøring, men forventer at de selv kan gennemføre hovedparten af opgaven. Det er også en målsætning for os, at den enkelte borger bliver i stand til at færdes selvstændigt og hensigtsmæssigt i lokalområdet.

Vi træner og støtter borgerne i at begå sig socialt – såvel i det primære netværk (familie, venner, kontaktpersoner m.v.) som i det sekundære netværk (andre borgere, medarbejdere, folk på matriklen).

Medarbejderne arbejder bl.a. med samtaler med den enkelte – samtaler, som støtter og fremkalder et brugbart selvbillede i forhold til sin egen formåen. Hensigten er at styrke borgerenes selvværd og selvtillid, samt at minimere dennes frustrationer, således at konflikter med omgivelserne kan undgås.

Tilbuddet forudsætter, at borgeren i et vist omfang kan leve dør om dør med andre i egen lejlighed.

 

Fysiske rammer

Vestergade er beliggende nær centrum i Hobro. Alle borgere har egne lejligheder. Der er tilknyttet et fælleshus, hvor der er et fælles køkken, spise- og opholdsstue, og hvor medarbejderne også har kontor og opholdsrum til nattevagten.