Bakkebo

Bakkebo er et botilbud for seksten borgere med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og med en dom om anbringelse eller tilsyn. Vi tilbyder også en bolig som akutplads - eventuelt til varetægtssurrogat.

Målgruppe

Bakkebo er et tilbud om ophold for borgere i alderen 18 år og opefter med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, ofte med forskellige tillægshandicaps, sindslidelser og dom til anbringelse eller tilsyn. Baggrunden for en anbringelse på Bakkebo er således en dom for forskellige strafbare forhold, eksempelvis vold, røveri, seksuelle overgreb, brandstiftelse eller andre personfarlige overgreb.

Borgerne fungerer på forskellige udviklingstrin hvad angår følelser, kognition og sociale færdigheder. Nogle af borgerne har en kognitiv udvikling, som gør det muligt at forandre deres sociale initiativer i en hensigtsmæssig retning. Andre har behov for livslang kompensation for den nedsatte funktionsevne. Borgerne på Bakkebo er oftest relativt velfungerende verbalt.

Støtte og træning

Vi støtter borgerne i egne daglige gøremål - eksempelvis hygiejne, indkøb og rengøring, men forventer, at de selv kan gennemføre hovedparten af opgaven.
Det er en målsætning for os, at borgeren bliver i stand til at færdes selvstændigt i lokalområdet, såfremt dommen tillader det. De borgere, der visiteres til Bakkebo, trænes og støttes i at begå sig socialt – såvel i det primære netværk (familie, venner, kontaktpersoner m.v.) som i det sekundære netværk (andre borgere på Sødisbakke, medarbejdere, folk på matriklen). Tilbuddet er lagt an på, at borgeren i et vist omfang skal kunne leve og rumme andre borgere på Bakkebo og resten af området.

Medarbejderne arbejder bl.a. med samtaler med den enkelte – samtaler, som støtter og fremkalder et brugbart selvbillede i forhold til sin egen formåen. Hensigten er at styrke borgerens selvværd og selvtillid, samt at minimere dennes frustrationer, således at konflikter med omgivelserne kan undgås.

 

Fysiske rammer

Bakkebo er placeret på en afsidesliggende ny del af Sødisbakke, med en bygning der er indrettet med en personalefløj samt to fløje med lejligheder, fælleskøkkener, opholdsrum med aktiviteter, motionsrum og PC-rum. Derudover er der et lukket stort gårdmiljø med muligheder for udendørsaktiviteter.

Alle borgere har egen lejlighed med et lille køkken/entre, badeværelse, stue og soveværelse.