Til Pårørende

Sødisbakke vægter samarbejdet med pårørende højt og tror på, at den fælles indsats og støtte til beboeren har betydning for beboerens generelle trivsel og udvikling.